Witaj!

Polityka prywatności www.ha3o.pl

Podanie danych osobowych, oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. 

Wszelkie przekazane nam dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrażono zgodę. W przypadku, gdy postanowią Państwo jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować zamówienia. 

W każdej chwili macie Państwo wgląd do swoich danych oraz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia podanych informacji.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych, a Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami
w sklepie ha3o.pl.

I. Kto jest administratorem danych osobowych ha3o.pl?

Administratorem danych osobowych ha3o.pl czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym jest:

Ha3o Krzysztof Huras, ul. Wigury 2, 05-119 Legionowo
NIP: 536-134-71-47
REGON: 017334920-000-11
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=4d90bf11-2ef8-4e0c-b51e-291a813f5623 
Administrator zgłosił bazę danych sklepu internetowego do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) - Numer w księdze 138606
Biuro: Ha3o, ul Lotnicza 9, 04-192 Warszawa

II. Jak chronimy dane osobowe?

Administrator równocześnie z zgłoszeniem do GIODO wdrożył w ha3o.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Państwa danych osobowych.

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. RapidSSL SSL SHA 256 CAG3 wystawiony przez Geotrust Inc.,
 2. dostęp do danych osobowych, mają tylko ci pracownicy ha3o.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i zobowiązali się do ich ochrony,
 3. system IT ha3o.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

III. Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy?

1. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta na ha3o.pl, dzięki czemu nie ma konieczności ponownego wypełniania całego formularza zamówienia przy każdym kolejnym zakupie.

Zarejestrowany Klient po zalogowaniu ma możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany Klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać dane na ha3o.pl.

Ponadto niektóre nasze promocje przeznaczone są wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów. 

W trakcie rejestracji prosimy o podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko – potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz zaadresowania przesyłki,
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – potrzebne do zaadresowania przesyłki,
 3. email – potrzebny do logowania do ha3o.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z ha3o.pl oraz informacji o aktualnych promocjach,
 4. numer telefonu – potrzebny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) w celu ewentualnej komunikacji.

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez ha3o.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

2. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji. 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – potrzebne do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz zaadresowania przesyłki,
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – potrzebne do zaadresowania przesyłki,
 3. email – potrzebny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia,
 4. numer telefonu – potrzebny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) w celu ewentualnej komunikacji.

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – potrzebne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – potrzebne do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – potrzebny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie następujących danych:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – potrzebne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – potrzebne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer NIP – potrzebny do wystawienia dowodu sprzedaży o ile wybranym dokumentem jest faktura VAT. 

Dane w zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, email, podane w trakcie składania zamówienia przetwarzane są przez ha3o.pl w celu realizacji zamówienia oraz następujące podmioty:

 • DPD
 • DHL
 • Poczta Polska

w postaci etykiety/listu przewozowego jako adres dostawy, będący jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki, w zależności od wybranego rodzaju przesyłki.

3. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu email, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować logując się na swoje konto na ha3o.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez ha3o.pl.

IV. Dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na ha3o.pl

1. ha3o.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta ha3o.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystają Państwo łącząc się z ha3o.pl.
Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, oraz adres wejścia na ha3o.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji ha3o.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane uzyskane w ten sposób nie są łączone z podanymi danymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

2. ha3o.pl (cookies)

ha3o.pl wykorzystuje technologię „cookies” tzw. ciasteczek, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia ha3o.pl rozpoznania urządzenia użytkownika i dostosowania ha3o.pl do Państwa potrzeb.

 ha3o.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 60 minut, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości danego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania preferencji wyświetlania ha3o.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania ha3o.pl

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych.

W przypadku, braku zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując używaną przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z ha3o.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli wyrażono zgodę na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w ha3o.pl zamierzamy je skasować, można to zrobić bez ryzyka, informację o tym jak to zrobić, można znaleźć w plikach pomocy używanej przeglądarki internetowej.

3. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez ha3o.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane uzyskane w ten sposób nie są łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

W przypadku, braku zgody się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując używaną przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania ha3o.pl.

Jeżeli wyrażono zgodę na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w ha3o.pl zamierzamy je skasować, można to zrobić bez ryzyka, informację o tym jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy używanej przeglądarki internetowej.

4. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia przez ha3o.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane uzyskane w ten sposób nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

W przypadku, braku zgody się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies można zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując używaną przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania ha3o.pl.

Jeżeli wyrażono zgodę na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w ha3o.pl zamierzamy je skasować, można to zrobić bez ryzyka, informację o tym jak to zrobić można znaleźć w plikach pomocy używanej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów ha3o.pl

ha3o.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych. Jeśli decyduje się na zamieszczenie linków do innych stron internetowych, równie starannie je weryfikuje.
ha3o.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i podjęcie rozważnej decyzji, czy powierzyć im swoje dane osobowe.
 

VI. Udostępnianie danych osobowych Klientów

ha3o.pl udostępni dane osobowe organom Państwowym w szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych.

Za wyjątkiem tych sytuacji, uzyskane dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie i celu oraz podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa ha3o.pl

ha3o.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu ha3o.pl, lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie ha3o.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji email). Powiadomienie zostanie wysłane, co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się na stronie internetowej sklepu.

VIII. Kontakt

ha3o.pl kontaktuje się z Klientami serwisu internetowego korzystając z podanego adresu e-mail, a w szczególnych sytuacjach z podanego numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 22 610 50 91 lub adresem email sklep@ha3o.pl, ewentualnie ha3o@ha3o.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, o ile nie mogą Państwo lub nie chcą zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 22 610 50 91 lub adresem e-mail sklep@ha3o.pl, ewentualnie ha3o@ha3o.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem stacjonarnym, pocztą tradycyjną.

Adres Biura:
Ha3o
ul Lotnicza 9,
04-192 Warszawa