22 lutego 2012 roku, na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, odbyło się szkolenie z budowy oraz zasad użycia kamizelek ratunkowych dla instruktorów pododdziałów Wojsk Inżynieryjnych.

 

Całodniowe szkolenie prowadzone przez przedstawicieli firmy Ha3o, producenta pneumatycznych kamizelek ratunkowych, składało się z trzech części: teoretycznej, praktycznej oraz egzaminacyjnej. W szkoleniu udział wzięło 29 żołnierzy zawodowych, którzy po nadaniu certyfikatu ukończenia kursu będą uprawnieni do prowadzenia szkoleń w swoich macierzystych jednostkach wojskowych.

 

Żołnierze zostali zapoznani z czterema typami kamizelek ratunkowych:

  • Pneumatyczną kamizelką ratunkową Challenger Interlock 150N Seria III, uruchamianą ręcznie
  • Pneumatyczną kamizelką ratunkową Challenger Interlock 275N Seria III, uruchamianą ręcznie
  • Pneumatyczną kamizelką ratunkową Challenger Interlock 150N Seria III, SOLAS, uruchamianą automatycznie
  • Pneumatyczną kamizelką ratunkową Challenger Interlock 275N Seria III, SOLAS, uruchamianą automatycznie

 

oraz budową, zasadą działania i sposobem użycia aparatu ewakuacyjnego HEED 3 (Helicopter Emergency Egress Device).

 

Wszystkie cztery modele kamizelek służą do ratowania życia w przypadku wpadnięcia do wody. Dwa pierwsze są urządzeniami, w których napełnienie balona następuje poprzez ręczne otwarcie pojemników z CO2 lub nadmuchanie poprzez ustnik w przypadku niezadziałania mechanizmów spustowych. Dwa pozostałe są urządzeniami, w których napełnienie CO2 następuje automatycznie po zetknięciu z wodą. Budowa kamizelek zapewnia utrzymanie głowy, twarzą do góry pod kątem 45° w stosunku do lustra wody, jednocześnie ograniczając zalewanie twarzy wodą.

 

Aparat ewakuacyjny, prezentowany przez przedstawiciela Ha3o, jest kompletnym, miniaturowym systemem oddechowym, który umożliwia wydostanie się na powierzchnię wody. Ma on na celu zapewnienie użytkownikowi powietrza na kilka minut.

 

Produkty oferowane przez Ha3o mają stanowić w przyszłości wyposażenie indywidualne żołnierza wojsk inżynieryjnych, a stosowane są już w Siłach Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej, jednostkach ratownictwa morskiego oraz WOPR.


Tekst i zdjęcia: kpt. Ewa Nowicka-Szlufik