Formularz Wymiany Towaru do pobranihttps://ha3o.pl/img/cms/2023_FORMULARZ ha3o_Wymiana_.pdf

Treść Formularza Wymiany Towaru

 

Miejscowość, data ……………….………………………………

 

 

FORMULARZ WYMIANY

(formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami)

 

 

Informacje o zamówieniu

Imię i nazwisko: ..................................................

……………………………………………………………….………………

Nr zamówienia: ......................................................

…………………………………………………………………………………..

Adres Klienta: ....................................................

……………………………………………………………………………....

Nr paragonu: ........................................................

…………………………………………………………………………………..

Adres e-mail: ......................................................

……………………………………………………………………..………..

Data nabycia Towaru: ...............................................

…………………………………………………………………………………..

Nr telefonu: .....................................................................

…………………………………………………………………………………..

 

Informacje o Towarze

Zakupiony Towar podlegający wymianie 

 

Towar zamienny

Model: ….........................................................

...........................................................

...........................................................

Cena: ....................

....................

....................

Model: ....................................................

....................................................

....................................................

 

Sposób dostawy nowego Towaru* 

 

Paczkomat :    ð

Kurier:  ð

Nr .....................................................................

........................................................................

........................................................................

Adres: ..............................................................

.....................................................................

.....................................................................

*Należy wybrać sposób dostawy zakreślając pole  ði i uzupełnić dane dla wybranej opcji.

Uwagi: ..........................................................................................................................................

 

PRZESYŁKĘ NALEŻY ODESŁAĆ NA ADRES

Ha3o ul. LOTNICZA 9 04-192 WARSZAWA

 

Informujemy, że dane osobowe podane przez Państwa w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji procesu wymiany, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez firmę Ha3o Krzysztof Huras, z siedzibą w Legionowie, ul. Wigury 2.

Szczegółową informację na temat celów, zakresu oraz czasu przetwarzania danych osobowych oraz możliwości dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody w zakresie przetwarzanych danych osobowych znajdą Państwo na stronie www.ha3o.pl lub pod numerem telefonu 22 610 50 91 lub drogą elektroniczną email: ha3o@ha3o.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować wysyłając zapytanie na adres: ha3o@ha3o.pl lub kierując pismo bezpośrednio na adres administratora.

 

 

……………………………………………………………….. Czytelny podpis klienta